اشارت

چقدر کلافه ام

این فصلهای سربی

این لحظات متروک و مه گرفته

از این نبودنی که هیچ بودنی

نبودش راپر نمی کند

تنهااشارتی کافیست

تا خود را به موهای رها شده ی تو در باد برسانم.

/ 0 نظر / 9 بازدید