بهانه

 

 پشت هر چراغ قرمزی

می شود وعده داد به دخترک مو قرمزی

از نهایت خیالی که لذتش را می برد

روایت کنی برایش خودتت را

پشت هر چراغ قرمزی

می شود تلنگری بزنی به تمام بهانهایت برای گریستن"

به تشویش تمام ثانیه ها

تو ذهنت گاهی اب خنک بخوری

و

خیالت را اگر خواستی باد بزنی

و هی نگویی

کلافه شدم از گرمای قوز کرده روی امواج ذهنت

پشت هر چراغ قرمزی.....

می شود یکجا بخری گلهای پسرک کت قهوهای را 

که هرشب دستان مادرش را میگریست

/ 2 نظر / 11 بازدید
منتظر

[گل][گل][گل][گل][گل][دست]

باتشکر دوست خوبم