تقدیر

بی انکه خواسته باشم

سوگوار خواب پرندگان طوفان زده ام

                .

                .

 سوگوار بی قراری بافه های گندم

 که سالیانی است

برای امدن باد عاصی ایستاده اند

               .

               .

بی انکه خواسته باشم                    

سوگوار مترسکی ام که عمریست

برای ترساندن کلاغها فیگور گرفته است

 برو ...

دیگر نمان

دیگر برایم چاینه مخوان

گمان میکنم بی اننکه خواسته باشم

سوگوار زاده شده ام

برو دیگر نمان......

....................................................................

چاینه به زبان لری یعنی سرود ونجوای عزاداری 

/ 0 نظر / 7 بازدید