تباهی/

           ویرانگری/

                         خیابانهای راکد و بی نشان....

گمان می کنم روحم برای فصل بیگانه ای اماده شده باشد

اه قدیس من ..

برانم از دست دشمنی که تمام مرا باخود خواهد برد

ایا سهم من همین است؟

           تنهای وسرگردای در شاهراه دوزخ؟

نه قدیس من

میدانم ..

دیگر امیدی به نجات روحی که به تملک ایمانی کاذب در امده نیست.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید