تباهی/            ویرانگری/                          خیابانهای راکد و بی نشان.... گمان می کنم روحم برای فصل بیگانه ای اماده شده باشد اه قدیس من .. برانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

تقدیر

بی انکه خواسته باشم سوگوار خواب پرندگان طوفان زده ام                 .                 .  سوگوار بی قراری بافه های گندم  که سالیانی است برای امدن باد عاصی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
تولد حس می کنم درد مرا فرو می بلعد و دلخوشیهای زنانه ام به اوج می رسد                         .                         . چیزی از درون من زاده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
8 پست